bookKOL
bookKOL – Dịch vụ booking KOL chuyên nghiệp

Giải pháp KOL Marketing tại bookKOL

Khi đến với bookKOL bạn sẽ được hỗ trợ các ý tưởng quảng cáo, content, hình ảnh, video, livestream trên các kênh Website, Fanpage, Instagram, Youtube…thông qua việc hợp tác sử dụng hình ảnh với Influencers, KOLs, Reviewers, Sellers Marrketing.Tư vấn ngay
become an author image

Liên hệ