archive hero image

Booking KOL

59 articles
bookKOL là đơn vị chuyên booking KOL có sức ảnh hưởng trên các phương tiện truyền thông. Giúp các Doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hàng thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.
Liên hệ