Diễn xuất

  1. Home
  2. Diễn xuất
  • Chi phí chiến dịchGiá Deal trong khoảng 5,000,000 ₫ - 12,000,000 ₫

Cần tuyển 5 KOC, KOL hiện đang kinh doanh Online review về trải nghiệm phần mềm theo hình thức video. Thời lượng video: 1 – 2 phút. Kịch bản sẽ…