Diễn Giả

bookKOL là đơn vị kết nối giữa khách hàng và các Diễn giả có sức ảnh hưởng trên các phương tiện truyền thông. Giúp các Doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hàng thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.